Par mums

Firma kas nodarbojās ar inženiertehnisko tīklu un komunikāciju apkalpošanu, remontu un būvniecību.
Inženiertehnisko tīklu un sistēmu projektēšana, montāža, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana.
Individuālo siltummezglu projektēšana, montāža, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana.

Ēku tehniskā apkalpošana

Vispārpieņemtā jēdzienā „ēku tehniskā apkalpošana” nozīmē darbu komplekss, kura izpilde cieši saistīta ar noteiktiem laika periodiem. Ēku tehniskās apkalpošanas darbu izpildes termiņu ievērošana, kā arī ēku apkalpošanas izpildāmo darbu kvalitāte tieši ietekmē ne tikai uz ekspluatējamo objekta izdevumiem kopumā, bet arī ilgtermiņa perspektīvā ietekmē kā uz pašas ēkas kalpošanas ilgumu, tā arī uz tās inženiertehniskām sistēmām.

Ēku tehniskā apkalpošana

Vispārpieņemtā jēdzienā „ēku tehniskā apkalpošana” nozīmē darbu komplekss, kura izpilde cieši saistīta ar noteiktiem laika periodiem. Ēku tehniskās apkalpošanas darbu izpildes termiņu ievērošana, kā arī ēku apkalpošanas izpildāmo darbu kvalitāte tieši ietekmē ne tikai uz ekspluatējamo objekta izdevumiem kopumā, bet arī ilgtermiņa perspektīvā ietekmē kā uz pašas ēkas kalpošanas ilgumu, tā arī uz tās inženiertehniskām sistēmām.

Pakalpojumi

Ikgadēja siltuma mezglu sagatavošana apkures sezonai un to nodošana A/S „Rīgas Siltums” inspekcijai (pēc A/S „Rīgas Siltums” tas jādara katru gadu)

Siltummaiņu skalošanu (karstā ūdens siltummaiņu skalošanu jāveic reizi 1-2 gados, apkures un ventilācijas reizi 3-4 gados, parasti tiek izpildītā kopā ar siltummezgla sagatavošanu apkures sezonai)

Visu veidu remonta darbi

Iekārtu nomaiņa

Automātikas, sūkņu, katlu un katlu iekārtu noregulēšanas darbi

Automātikas, sūkņu, katlu un katlu iekārtu remonta darbi