Par mums

Firma kas nodarbojās ar inženiertehnisko tīklu un komunikāciju apkalpošanu, remontu un būvniecību. Inženiertehnisko tīklu un sistēmu projektēšana, montāža, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana.
Individuālo siltummezglu projektēšana, montāža, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana. Tai skaitā siltummezglu ikgādejās hidrauliskās pārbaudes un siltummaiņu skalošana.

Projektēšana, montāža, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, gāzes apgādes sistēmu, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu, katlu un katlu māju, individuālo siltummezglu. Karstā un aukstā ūdens skaitītāju nomaiņa un pārbaude, santehnisko ierīču maiņa un remonts. Jebkura veida iekārtu montāža, nomaiņa un rekonstrukcija (kā siltuma sistēmu, tā arī ūdensapgādes, ventilācijas un gāzes apgādes sistēmu)

Vispārpieņemtā jēdzienā „ēku tehniskā apkalpošana” nozīmē darbu komplekss, kura izpilde cieši saistīta ar noteiktiem laika periodiem. Ēku tehniskās apkalpošanas darbu izpildes termiņu ievērošana, kā arī ēku apkalpošanas izpildāmo darbu kvalitāte tieši ietekmē ne tikai uz ekspluatējamo objekta izdevumiem kopumā, bet arī ilgtermiņa perspektīvā ietekmē kā uz pašas ēkas kalpošanas ilgumu, tā arī uz tās inženiertehniskām sistēmām.

Vispārpieņemtā jēdzienā „ēku tehniskā apkalpošana” nozīmē darbu komplekss, kura izpilde cieši saistīta ar noteiktiem laika periodiem. Ēku tehniskās apkalpošanas darbu izpildes termiņu ievērošana, kā arī ēku apkalpošanas izpildāmo darbu kvalitāte tieši ietekmē ne tikai uz ekspluatējamo objekta izdevumiem kopumā, bet arī ilgtermiņa perspektīvā ietekmē kā uz pašas ēkas kalpošanas ilgumu, tā arī uz tās inženiertehniskām sistēmām.